Design of commercial property

Jaké služby si můžete objednat:

*  návrh moderní, funkční a estetické kanceláře

*  re-design staré kanceláře s maximálním využitím stávajícího vybavení, což ušetří nemálo peněz

*  nový design pro vaši celou prodejnu nebo jen část obchodních prostor

*  návrh nového uspořádání a vybavení vaší provozovny

*  návrh vybavení a designu restaurace, baru nebo jídelny

* nové vybavení a uspořádání prostor školky nebo dětského centra

*  úprava komerčních prostor podle učení Feng – shui

Máte podnikatelský záměr, který však ztroskotává na nefunkčních prostorách pro práci, které nejenže neladí s osobností podnikatele, ale nepodporují ani vaši vizi a cíl?

Nechte interiérového designera, aby vyjádřil váš záměr v nových prostorech a pomohl vám vybudovat funkční e krásné prostředí pro práci, které vás a vaše kolegy bude podporovat v práci a cestě k úspěchu.

Na vašem pracovišti trávíte průměrně třetinu dne, a proto se vyplatí ho uspořádat nejen pro efektivní práci, ale též tak aby vás energeticky nevyčerpávalo.

Feng – shui pravidla a uspořádání prostoru vám a vašemu byznysu pomohou, pokud: …

… chcete podpořit efektivitu zaměstnanců na pracovišti

…  chcete, aby se vaši zaměstnanci na pracovišti cítili příjemně a dobíjelo je pozitivní energií

… chcete zlepšit komunikaci, porozumění a vztahy ve vaší firmě

… chcete, aby prostor ve vaší firmě vyjadřoval hodnotu vaší práce a její poslání

… chcete, aby pracovní prostor podpořil vaši osobnost a vaše silné stránky

… chcete dosáhnout svých pracovních cílů a mít další nápady a nové vize

… chcete, aby se u vás zákazníci cítili dobře a rádi se k vám vraceli

Jak vypadá spolupráce mezi designérem  a klientem:

1. Designer se spojí se zákazníkem telefonicky nebo e-mailem, kde se seznámí s požadavky klienta.

2. Následuje první nezávazná konzultace, na které se podle požadavků zákazníka dohodne konkrétní spolupráce (nejlepší je mít na schůzku připraven půdorys prostoru s kótami nebo základními rozměry, popř. fotky konkrétního prostoru).

3. Na další schůzce přímo u zákazníka, dojde k zaměření daného prostoru a designér na místě analyzuje potenciál prostoru a zjistí klientovy požadavky na vybavenost, barvy a styl požadovaného interiéru nebo exteriéru.

4. Designér vypracuje 2 různé návrhy na realizaci prostoru, které jsou zákazníkovi představeny pomocí 3D vizualizací (zákazník má představu o tom, jak bude interiér v případě realizace vypadat). Dostane také předběžný finanční rozpočet k daným variantám.

5. Zákazník si vybere jednu ze dvou variant (popř. určité prvky z jedné nebo druhé) a designér připraví finální verzi, podle které se pak provede realizace interiéru. Součástí jsou i výkresy případných stavebních změn, rozvodů elektroinstalací, odpadů, vodoinstalací, výkresy atypického nábytku apod.

Klient tak dostane kompletní projekt a návod, podle kterého pak naši nebo jeho řemeslníci samotný návrh a nábytek zrealizují a vyrobí.

V případě zájmu o realizaci návrhu interiéru zajistíme také autorský dozor. Zákazník tak může v klidu řešit své povinnosti a realizaci interiéru může svěřit do rukou zkušených odborníků.

Ceník:

Ceny jsou v tomto případě individuální podle požadovaných prací.