Návrh domu podle Feng - shui

Navrhuji originální rodinné domy podle principů Feng Shui, respektující potřeby klienta i okolní krajinu. Půdorysné řešení domu vždy závisí nejen na místě stavby a potřebách klienta, ale především na orientaci vůči světovým stranám, na čase výstavby a na analýze osob, které jej budou obývat.