Feng Shui (česky Feng šuej)

Jak můžeme dnes Feng Shui definovat?

Z širšího pohledu je to věda o životním prostředí a jeho vztahu k člověku. Feng shui rozděluje toto “životní prostředí“ do tří úrovní : Zemi, Člověka a Vesmír. “Zemí“ je míněna naše rodná planeta se svojí živou i neživou přírodu, která nás obklopuje. Je to místo, kde žijeme, na kterém jsme závislí, které bychom měli chránit a jehož zákony nejen zkoumat, ale také dodržovat.  “Člověkem“ je myšleno Lidstvo a jeho vzájemné soužití a komunikace, jsme to my sami a naše vzájemné vztahy. Feng- shui tím nechce oddělovat člověka od živé přírody, ale vyjadřuje tím jedinečnost každého člověka a dává důraz komunikaci a vztahy mezi jedinci (velmi pokročilé v době sociálních sítí a telekomunikačních výdobytků). „Vesmírem“ (nazýván též Nebesa či Kosmos) je míněno všechno ostatní vně naší planety, tj. všechna hmota a energie, o níž víme tak málo, ale tušíme, jak moc nás ovlivňuje. Jednoduše shrnuto: Feng Shui pracuje s energiemi Země, Člověka i Kosmu a to jak v prostoru, tak v čase. Je to filozofie, která se snaží najít a udržet rovnováhu a harmonii mezi těmito třemi úrovněmi, jež nazývá „TŘI DARY“:  ZEMĚ – ČLOVĚK – NEBESA.

Proč název Feng shui?

Čínské slovo "feng" znamená vítr (vítr vanoucí na vrchol hory) a slovo "shui" znamená voda (voda stoupající na horský hřeben).Vítra a voda byli nositeli energie v krajině, kterou lidé neusále pozorovali. Postupem času, jak se tradiční čínská lidová moudrost propojovala s taoistickou filozofií, lidé pochopili, že všechno obsahuje energii. Tuto životadárnou energii  (sílu) nazývali Qi (česky Čchi) a začali sledovat její proudění. To, že vše je energie tvrdil ve starém Egyptě již Hermes Trismegistos a poté vyjádřil Einstein známou rovnicí e=m.c2 A zde se dostáváme k psychologii, : v místě, kde lidé cítili nedostatek energie, její stagnaci

Kde uplatnit Feng Shui?

Nyní je to velmi rozsáhlá disciplína, jejíž poznatky se dají uplatnit v mnoha oborech sahající od medicíny, přes stavební biologii, ekologii, bytovou architekturu až k psychologii.

Je to celostní sytém životního pohledu, životní styl. Je to také jeden z pilířů tradiční čínské medicíny. U nás se Tradiční čínská medicína považuje za uznávanou alternativní metodu léčení. Feng shui kombinuje filozofické myšlení, duchovní nauky a rituály, astrolonomii spojenou s astrologií, lidovou moudrost a především psychologii. Proto mnoho podobných rad, které četeme v knihách o Feng shui, nalezneme i v naší západoevropské historii. I u nás lidé dříve používali selský rozum a byli mnohem více celoročně spojení s přírodními cykly.

Proč tedy nevyužít poznatky shromažďované a testované po stovky generací lidského pokolení, aby nám pomohly zlepšit naše zdraví a vztahy s okolím?

Jak je Feng shui staré?

Učení Feng – Shui vychází z principů taoistické filozofie a vyvíjelo se postupně po dlouho dobu. Před 6000 lety už lidé používali symboly Jin a Jang a protože si vážili svých předků, hledali nejvýhodnější místo k posmrtnému odpočinku. Protože byli závislí na cyklech opakujících se v přírodě, na meteorologických jevech a podmínkách v krajině, velmi pozorně přírodu sledovali a odvozovali zákonitosti, které se postupně stali základem části Feng Shui dnes nazývané „Škola formy“.

Stejně tak pozorováním oblohy získávali poznatky o astronomii a astrologii (v dřívějších dobách to byla jedna disciplína). Vynález kompasu a zavedení kalendáře (v 60 letých cyklech) se datuje  kolem 2600 př. n. l., ale teprve v 5 stol. př. n. l. se začala využívat kombinace kompasu, kalendáře a I-ťingu. Přibližně před 2500 lety byl též objeven čtverec Lo Šu a  osm trigramů. Na těchto základech je dnes postavena metoda „Ba Gua a Ba Zhi“

Feng - šuej pracuje s mnoha různými metodami (Škola formy, Metoda Ba Gua, Metoda Ba Zhi, metoda Letící hvězdy, metoda Čtyři pilíře osudu), které se postupně zdokonalovaly po velmi dlouhou dobu. Základy Feng - shui v podobě, které používáme dnes, byly položeny mezi lety 1000 - 200 př.n.l. (Teorie 5 prvků, Metoda Ba Gua). Následné rozvinutí a dopracování horoskopu „Čtyři pilíře osudu (Pa C´)“ proběhlo teprve v 10. století n.l. a byl vytvořen jeden z nejpřesnějších systémů analýzy osobnosti v čase s použitím přesného data a místa narození. 

Zpět na přehled